100 Truyện Top Tuần

1
Luyện Khí 5000 Năm
7
Địa Sát 72 Biến
14
Đô Thị Cổ Tiên Y
16
Tuyên Cổ Đại Đế
18
Đô Thị Đỉnh Cao Thủ
28
Tu La Đan Thần
29
Nhất Hào Người Ở Rể
30
Độc Bộ Thành Tiên
45
Y Võ Binh Vương
51
Ta 1990
52
Y Phẩm Cuồng Long
57
Siêu Phẩm Binh Vương
65
Đan Sư Kiếm Tông
68
Võ Luyện Đỉnh
69
Chí Tôn Con Rể
74
Yêu Long Cổ Đế
93
Diệu Thủ Hồi Xuân
94
Tam Thế Độc Tôn
97
Đô Thị Kỳ Môn Y Thánh
99
Thiên Tài Con Rể
TruyenWiki.net
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện